Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás 

Nestátní denní zařízení DUHA , o.p.s. Orlová-Lutyně, Mládí 725

 • Druh zařízení: centrum denních služeb
 • Adresa: Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Mládí 725
 • Statutární orgán: PaedDr. Marcela Králová, zakladatelka
 • Ředitelka: PhDr. Darja Sobotíková
 • Tel. kontakt: +420 608 628 168, +420 739 638 273
 • E-mail: DUHA.Orlova@seznam.cz
 • Web: www.ndz-duha.cz
 • Kapacita: 25 zdravotně postižených osob ve věku 1 – 64 let
 • Provoz: pondělí – pátek od 6.00 do 15. 30 hod.
 • Statutární orgán: PaedDr. Marcela Králová

Poskytované sociální služby – základní

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně
 • Zajištění stravy a pitného režimu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při prosazování práv a oprávněných zájmů

Kromě těchto základních sociálních služeb poskytujeme i další činnosti (hippoterapie, tkaní na tkalcovském stavu, keramické činnosti, výlety, ozdravné pobyty, kino, divadlo a mnoho dalších). Těchto činností se mohou účastnit i rodiče (zákonní zástupci).

S uživateli pracují pracovnice sociálních služeb v přímé péči a sociální pracovnice. Máme zpracované Standardy kvality sociálních služeb. Je to závazný materiál, který je pravidelně vyhodnocován a doplňován.

Uživatelé se podílejí na spolufinancování našich služeb. Výše úhrady je dohodnuta před podpisem Smlouvy o poskytování sociálních služeb podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a závisí na počtu poskytovaných základních sociálních služeb. Ceník je v současné době od 108,- Kč do 310,- Kč za 1 den pobytu.

Zásadou naší práce je pomáhat znevýhodněným lidem žít nezávislý život v přirozeném prostředí v místě a s lidmi podle vlastní volby.

Základní služby

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy a pitného režimu (dle požadavků a dohody)
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Sociálně terapeutické činnosti

 

Zásadou této služby je pomáhat pečujícím i postiženým osobám.