Drobečková navigace

Úvod > O nás > Sociální služby

Sociální služby 

Název sociální služby

Služby sociální péče, pomoc při sebeobsluze, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační služby, stravování, sociální poradenství. 

Popis základních činností poskytované služby

 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 4. Sociální poradenství:
  • Základní sociální poradenství směřuje k pomoci při řešení nepříznivé sociální situace rodičů, zákonných zástupců a opatrovníků klientů, podávání informací o možnostech výběru služeb dle potřeb klientů, o možných dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, vyřizování důchodů, o právech a povinnostech klientů a jejich zákonných zástupců či opatrovníků apod.
  • Odborné sociální poradenství spočívá ve zprostředkování kontaktu s úřady, pomoci při vyřizováni běžných záležitostí, pomoci navázání nebo k upevnění kontaktu s přirozeným prostředím. Další forma odborného sociálního poradenství, která se běžně praktikuje je krátkodobé půjčování kompenzačních pomůcek, zajišťování odborných vyšetření klientů odborníky, psychology, SPC, doprovod klientů k lékařskému vyšetření atd.
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím podporuje sociální začleňování klientů a praktikuje se mnoha různými formami:
  • Návštěvy divadel, kina, výstav, knihovny, škol apod.
  • Jednodenní i vícedenní výlety do přírody, poznávání našeho města, okresního i krajského města 
  • Družební setkávání s jinými organizacemi, kluby
  • Společné nákupy s pracovnicemi sociálních služeb (potřebné pomůcky, potraviny k přípravě pohoštění atd.)
  • Oslavy narozenin klientů a svátků za účasti rodinných příslušníků
  • Účast na městských akcích
  • Aktivní účast na akademiích, přehlídkách obdobných zařízení z celé republiky, kde se prezentujeme vlastním kulturním programem
 6. Sociálně terapeutické činnosti, které našim klientům poskytujeme, vedou k rozvoji nebo alespoň udržení osobních schopností a dovedností, které umožňují a podporují sociální začleňování klientů.
  • Reflexní terapie - přirozená komplexní a účinná metoda, která pomáhá ke zmirňování nebo odstraňování bolestí a nepříjemných pocitů, pomáhá udržovat fyzickou rovnováhu organismu. Je velice důležitá také jako prevence pozdějších obtíží. 
  • Doteková terapie - dodává pocit tepla, jistoty, lásky. Hlazení a uvědomělá masáž bolestivých míst přináší úlevu, obnovuje životní sílu. 
  • Rehabilitační a relaxační cvičení - polohování, psychoregulační cvičení, jízda na ortopedu, pohyb v bazénu v létě i v zimě, cvičení na velkém míči, posilování na vhodném přístroji (veslo). 
  • Hipoterapie - je komplexní rehabilitační metoda pro pohybově i mentálně postižené. Kůň má uklidňující účinek i pro psychicky postižené. Přenášením pohybu koňského hřbetu na lidské tělo dochází ke stimulaci centrálního nervového systému. Hipoterapii zajišťuje Jezdecký klub Nanka, který má k tomu oprávnění a podmínky. 
  • Aromaterapie - prevence nemocí a celková obnova harmonie těla pomoci esenciálních olejů, účinná metoda při respiračních chorobách. 
  • Ergoterapie - jsou to pracovní činnosti různého druhu pro praktický život (práce v kuchyňce s potravinami, stolování, úklid pomůcek, ošetřování květin, úklid ve společných prostorách, drobné práce na zahradě a v okolí budovy, pomoc v prádelně, práce v terapeutické dílničce - tkaní na stavu, práce na ponku, práce s přírodninami, keramickou hlínou, drátkování a mnoho dalších činností. 
  • Arteterapie - volný výtvarný projev, vyvolaný na základě prožitků, pocitů. Uplatňují se různé výtvarné techniky (malování na sklo, ubrousková technika, batikování, malování na kameny, koláže a další). 
  • Muzikoterapie - vnímání hudby, hudebně pohybové činnosti, zpěv. Pomáhá při práci, pohybu, zvyšuje psychickou koncentraci a duševní rozvoj.
  • Dramaterapie - volná dramatizace, dramatizace pohádek, písní, říkadel, napodobování různých lidských činností. Pomáhá rozvíjet spontánnost, tvořivost, dobrou náladu, uvolňuje psychické napětí, rozvíjí komunikativní schopnosti atd.
 7.  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí klientům a jejich rodinám.

Fakultativní činnosti

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, nácvik dovedností péče o vlastní osobu (hygienické návyky, stravovací návyky, svlékání, oblékání, obouvání, čištění zubů apod.). Tyto činnosti vedou k soběstačnosti a nezávislosti na druhých osobách.
 2. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností (urovnávání a uklízení hraček, vlastního prádla, botů, správné držení příboru, tužky, nůžek atd.). I tyto činnosti směřují k soběstačnosti a nezávislosti.
 3. Zabezpečujeme logopedickou péči odbornou klinickou logopedkou. Provádí se přímá náprava řeči i alternativní komunikace.
 4. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucí k sociálnímu začlenění (např. česání, péče o nehty, úprava oblečení atd.).
 5. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností (např. příprava pohoštění při oslavách, návštěvách).
 6. Zdokonalování komunikace - rozšiřování slovní zásoby, alternativní komunikace, znaková řeč.